Modul BOX

Popis vyvolávacího informačního systému Fronta

Popis modulů:

INFORM BOX ZOBRAZ a PANEL KLAVESNICESTATISTIKA

Program BOX užívají zprostředkovatelé na svých pracovních stanicích, aby na svůj pokyn pozvaly dalšího v řadě uchazeče z přiřazené fronty na své pracoviště . Program BOX se doporučuje spouštět až po spuštění programu INFORMNT na počátku nového dne. Po spuštění je kontrola správnosti uživatele a jeho pracoviště se zpracovávanou frontou Pokud dojde k neshodě, je nutné změnit nastavení pracoviště s příslušnou frontou, popřipadě přidat pracovníka s jeho logovacím jménem do systému a opakovat start programu.

Vlastní program nabízí tři nabídky:

1. Program

O programu

program zobrazení verze u

Konec Alt + F4
ukončeni programu 2. Akce
Další - CTRL + D
vyzvání dalšího uchazeče na pracoviště zobrazí se informace o pořadovém a rodném čísle uchazeče a času příchodu na ÚP. Doplňková informace sděluje , kolik uchazečů ještě v tento okamžik čeká na přichod .Ve schránce je uložena informace s identifikačním údajem (rodným číslem) , která je možná stiskem ( Shift+Insert) vložit do jiné aplikace

Automatický po objevení tohoto okna dochází k výzvě k příchodu na pracoviště. Zprostředkovatel má nyní tři možnosti.

1. Stiskem OK potvrdit, že uchazeč přišel

2. Stiskem Opakovat výzvu opakuje tolikrát výzvu k příchodu, kolikrát zmáčkneme tlačítko Opakovat , tolikrát se bude opakovat výzva k příchodu uchazeče.

3. Stiskem Zrušit vyřadit uchazeče z pořadí a přiřadit jej do Opozdilců

Informace o frontě Ctr + l

 

 

Informace o frontě Ctr + l

 

zobrazí se informace o počtu čekajících a vybavených uchazečů , včetně podrobnějších informací ( rodné a pořadové číslo, doba příchodu na ÚP). Výběrem ťuknutím levé klávesy myši vybereme řádek s klientem , kterého můžeme přednostně vyvolat bez ohledu na jeho nynější pořadí stiskem tlačítka Pozvání vybraného a zároveň je v této chvíli uložena ve schránce identifikační údaje o klientovi ( rodné číslo).KLient může byý přeposlán na jíné pracoviště .Zároveň si mohu prohlédnout obsah spolupracující fronty. Pokud dojde k nějaké neočekávané chybě, přidá se do souboru CHYBY.FRN doplňující hlášení o kolizních stavech.

Informace o uživateli

Zde se ukáže informace o pracovišti a uživateli

Spolupráce s jinou Frontou

Nastavení parametrů v nabidce máme možnost ovlivnit režim odebírání klientů i z jiné Fronty, než je přiřazeno ( záskok za nemoc, kapacitní výpomoc ap.)

Z menu je možné vybrat Frontu , z které odebírám klienty, bez ohledu na předchozí nastavení.Volbou Odebírat této frontě každým ( a zvolením násobitele) dojde k stavu , že každý n-tý vyzvaný klient bude vybrán z této Fronty.

Pokud zvolíme Odebíratz této Fronty stále, pak po dobu této aktivace všichni pozvaní klienti budou odebírání z této Fronty na pracoviště, odkud byli vyzváni.

Zobrazení opozdilců Ctr +O

Ukáže informace o uchazečích , kteří se nedostavili na opakovanou výzvy a byli vyřazeni. Pokud požadujeme vyvolat klienta z této nabídky opozdilců ještě libovolněkrát , ťukneme levou myškou na příslušný řádek a zvolíme volbu Pozvat vybraného¨