Modul ZOBRAZ_dual

Popis modulů:

INFORM BOX ZOBRAZ a PANEL KLAVESNICESTATISTIKA
Program Zobraz se používá na řídicím kontroléru fronty pro zobrazení na velkoplošných LCD displejích . 

Modul PANEL

Tento program vysílá data z informačního systému Fronta na panely LED .Současně paralelně zobrazuje informace v hlavním okně.

Práce panelu

V tomto režimu práce se zobrazují informace , které jsou přenášeny současně na panely.

 

<>

Zprávy

-zde je možné vkládat libovolný text , který se objeví na panelu v době , kdy nejsou vyvoláváni další klienti.( od verse 5.1). Pokud text vymažeme , t.j. jeho délka je nulová, tak se místo této zprávy přenáší informace o čase. Tlačítko Lišta umožňuje minimalizovat program do lišty

 

Nastavení

Uživatel má možnost konfigurovat v složce Nastavení času zobrazení zprávy na panelu,

přítomnost zvukového znamení (soubor Zvuk.wav- jeho záměnou za vlastní zvuk změníme melodii pozvaní dalšího klienta) a použitý sériový port. Po změně některého parametru jste vyzvání k restartu programu Panel , aby se provedené změny mohly uskutečnit.

Zaškrtnutím zkráceného zobrazení je zpráva na displeji zkrácena na pracoviště a pořadové číslo bez úvodního vyzvání a zvýrazňujícího blikání. ( slouží ke zrychlení zobrazování při velkém počtu klientů)

 

 

Modul KLAVESNICE

Modul KLAVESNICE umožňuje samostatné  vložení klienta výběrem a stiskem tlačítka s požadovanou Frontou. Nastavení pouze vyžaduje definici jednotlivých tlačítek .

 

Klávesnice