Statistika

Popis modulů:

INFORM BOX ZOBRAZ a PANEL KLAVESNICESTATISTIKA

Popis modulu Statistika (je součástí vyvolávacího systému Fronta

Není omezen počtem licencí a je možná neomezená instalace pro daný úřad.
Modul statistika umožňuje vyhodnocovat a porovnávat veškeré dění, které probíhá při vyvolávaní klientů ve vyvolávacím systému Fronta.

Systém využívá ukládaných dat systémem, které pak třídí a vyhodnocuje.Analýza se provádí ve dvou krocích.

 • Výběrem požadovaných dat

 • Výpočtem pro daná data


Na následujícím obrázku vidím náhled na po otevření programu. Okno je vertikálně rozděleno na dvě části, kde v levé části se vkládají výběrové podmínky a v pravé části tomu odpovídající data.


Vyhodnocuje se :

 • Pořadí

 • Identifikace ( např. rodné číslo)

 • Název fronty

 • Doba příchodu

 • Doby vyřízení (vyzvání)

 • Druh operace s klientem

 • Zpracovávající pracovník

 • Doba čekání klienta.Po spuštění programu z lokálního počítače vidíme následující rozvržení.

V levé časti jsou sledované parametry, kdy máme možnost pomocí matematických podmínek

 • =

 • <

 • >

 • <x< (interval od do)

vybrat podmnožinu uložených dat. U hodnot ,které reprezentuje text ( např. jméno pracovníka , nebo fronty napsáním prvních písmen vybereme všechny položky začínající tímto písmenem .
Příklad:
Okénku pracovník napíšeme H a po stisknutí tlačítka zde pro zobrazení s výběrem se zobrazí pouze pracovníécí začínající na písmeno H.

Nejčastějším kritériem výběru je čas příchodu (popřípadě interval od jednoho dne – do dalšího dne). Zde stačí, jak je uvedeno v následujícím náhledu vybrat z nabídky kalendáře požadovaný termín.Pokud vybereme další omezení, např. Dobu čekání delší než 5 min (popřípadě další z nabízených sledovaných parametrů), tak se zobrazují pouze položky, které odpovídají pro současné splnění všech podmínek a v levé části vidíme počet položek – záznamů odpovídajících podmínkám.

Při určování omezujících podmínek nám slouží u každé položka roletové menu, které nám nabídne matematické vyjádření výběrové podmínky : je větší, menší, rovno ,nerovná se ,nebo interval.Viz horní obrázek obrázek s vybraným menu u doby čekání.

  

Takto vybraná data se nám zobrazí v pravé části okna se součtem položek odpovídající výběru.


Volbou z menu Statistika se nám zobrazí nové okno , viz následující obrázek.Zde opět v levé části volíme počítané položky – název fronta ,jména pracovníků a jejich celkové součty.

Výsledkem je souhrn následujících dat:

 • Počet záznamů

 • Nejkratší čekání (v minutách)

 • Nejdelší čekání (v minutách)

 • Celkové čekání (v minutách)

 • Průměrné čekání (v minutách)


Takto vypočítané hodnoty je možné uložit do souboru formátu Microsoft Excel ( není vyžadováno mít nainstalovaný program Microsoft Excel (licenci) na počítači),

nebo případně vytisknou na tiskárně s náhledm před vlastním tiskem– viz. následující náhled.